сряда, 03.10.2012

На югоизток от селото минава Бождовска река.

Природните условия са благоприятни за отглеждане на технически и фуражни култури и за дърводобив.

Жилищните сгради са от типа родопска къща, 10 от тях са паметници на културата.

През втората половина на ХІХ в. е построена черквата “Свети Димитър”, обявена за паметник на културата.

В близост до селото като отшелник е живял Св. Иван Рилски, небесен покровител на България. Изградена е црква на името на светеца и е открита е пещерата, която светецът е обитавал.

В селото има свободен жилищен фонд и условия за развитие на еко, селски и планински туризъм.