четвъртък, 17.12.2015

 

Проект „Нови възможности за грижа“, партньор община Сандански – 17.12.2015 г.

                Дейност: Информираност и публичност

Екипът на общинско ниво по проекта , уведомява всички потребители на социалната услуга, че за Коледа и Нова година планува събиране на всички лични асистенти и потребители на услугата, които могат да се движат. Допълнително ще получите обаждания по телефоните, които сте ни предоставили.

Уведомяваме Ви, че в срок 10.12.2015 г. сме изпратили всички документи за третото междинно отчитане и искане за плащане по проекта. До настоящия момент нямаме върнати документи, както от проверяващите счетоводни органи на Дирекция „Социално подпомагане” Сандански и националния координатор. Да се надаваме, че за Коледа ще бъдем зарадвани със заплата на личните асистенти.

Уведомяваме всички ЛА, че на страницата на община Сандански има линк с наименование Проект Нови Възможности за грижа”. На него ще бъде публикувана информация за важните неща по проекта.