Видяна 40 пъти

РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност

От началото на месец юли РСПБЗН – Сандански е участвала в ликвидирането на 11 броя пожари в сухи треви и 2 броя пожари в горими отпадъци. По-голямата част от пожарите се разпространиха значително и обхванаха големи площи сухи треви, храсти и необработваеми земи. За съжаление част от пожарите са с материални загуби. В тази връзка, отново призоваваме гражданите да спазват следните правила за пожарна безопасност:

  • Да не изгарят горими отпадъци, суха растителност, стърнища, храсти и други растителни остатъци;
  • Да не палят открит огън и да не използват открити огнеизточници в земеделските земи и около тях;
  • Да не палят огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
  • В никакъв случай де не палят огън за почистване на свободните дворни площи около жилищните сгради и селскостопанските постройки;
  • При приготвяне на зимнина да обособяват огнищата далече от сгради, горими конструкции и други горими материали. Да не се обособяват огнища на места, непочистени от суха растителност. През цялото време да не оставят огъня без надзор, като предварително осигурят кофи с вода за гасене;
  • Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски територии.

Неспазването на посочените правила може да доведе до възникване на пожари, които при наличие на вятър да се разпространят на големи площи. Дневните температури са високи по това време на годината, което допълнително спомага за разпространение на възникнали пожари.

Затова още веднъж призоваваме гражданите да бъдат внимателни.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански