Съобщение до избирателите с трайни увреждания

ОБЩИНА САНДАНСКИ


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на основание чл. 37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс уведомяваме, че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подават в срок до 12.10.2019 година (включително) Заявление по образец (Приложение №17 – МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс:0746 89055 или чрез електронно заявление през Портала за електронни административни услуги, достъпен на интернет страницата на община Сандански – www.www.sandanski.bg по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от Изборния кодекс.

Заявлението се подава до кмета на община Сандански, кмета на кметството или кметския наместник.

Към заявлението се прилага  копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 година (включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 21.10.2019 година (включително) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.

 

Общинска администрация – Сандански