Уведомление за провеждане на консултации за сформиране състава на Секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия

Съобщение с изх. № 48-00-10/19.03.2021 г. може да бъде изтеглено ТУК.