Съобщение за график, по който ще се проведе раздаването на изборните книжа и материали от Общинска администрация – Сандански

Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021 г. с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България (ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) община Сандански  уведомява политическите партии и коалиции, имащи право на членове в СИК, както и всички членове на СИК в общината, че раздаването на изборните книжа и материали от Общинска администрация – Сандански и представител на РИК – Благоевград ще се проведе по следния график:

  1. За района на с. Катунци на 03.04.2021 г. от 13:00 ч. до 14:30 ч. в сградата на кметство Катунци, обредна зала – за следните секции – с. Катунци, с. Хърсово, с. Яново, с. Петрово, с. Голешево, с. Калиманци, с. Горно Спанчево, с. Пирин, с. Черешница, с. Враня, с. Ново Ходжово. Технически отговорници – Красимир Кисов, Цветан Запрев и Иван Коричков.
  2. За района на гр. Мелник на 03.04.2021 г. от 15:00 ч. до 16:30 ч. в сградата на кметство с. Склаве – за следните секции – с. Джигурово, с. Дамяница, с. Ново Делчево, с. Склаве, с. Ласкарево, с. Ладарево, с. Спатово, с. Хотово, с. Лозеница, с. Зорница, с. Виногради, с. Левуново, гр. Мелник, с. Кърланово, с. Сугарево, с. Любовище, с. Любовка, с. Горна Сушица.
  3. За района на гр. Сандански на 03.04.2021 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация в Залата на Общински съвет – всички градски секции, както и  за селата – Плоски, Вълково, Струма, Лебница, Дебрене, Поленица, Лиляново, с. Лешница.

Членовете на СИК трябва да присъстват в съответните населени места (съобразно графика), за да получат изборните книжа и материали, необходими за нормалното протичане на изборния ден и работата на СИК.

Транспортът на комисиите до съответните изборни помещения се осигурява от община Сандански, съвместно с органите на МВР.

Общинска администрация – Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg