Съобщение до избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 година с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България са определила следните секции на територията на община Сандански, в които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще могат да упражнят правото си на глас :

  1. Избирателна секция №001, с адрес ж.к. „Спартак“, бл.35, гр. Сандански ;
  2. Избирателна секция №017, с адрес ул. „Св. Св. Козма и Дамян“ №19, гр. Сандански ;
  3. Избирателна секция №030, с адрес ул. „Стефан Стамболов“ №9, гр. Сандански .

Служебният автомобил, който ще бъде ангажиран да превозва избирателите, изявили желание да гласуват в една от трите избирателни секции, е „Дачия Докер“ с Рег. № Е 5771 МА.

Избирателите може да подават заявки на следния телефон : 0882 050 162.