Заповед № АПИОЧР-57/26.05.2021 г., определяща местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

Може да прегледате / изтеглите от ТУК.