Заповед на кмета на община Сандански за забрана продажбата на спиртни напитки

Заповед №СИППП-34/02.04.2021 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г. с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) може да бъде изтеглена ТУК.