Заповед на кмета на община Сандански за образуване на секции на територията на лечебни заведения на територията на град Сандански

Заповед № АПИОЧР-34/01.04.2021 г. може да бъде изтеглена ТУК.