Заповед на кмета на община Сандански за образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Заповед № АПИОЧР – 33/01.04.2021 г. може да бъде свалена ТУК.