Заповед на кмета на община Сандански за образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за територията на община Сандански

Заповед № АПИОЧР-28/19.03.2021 г. може да бъде изтеглена ТУК.