сряда, 21.03.2018

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

31.01.2017 г. Вторник

17.02.2017 г. Петък

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2017 г. може да бъде изтеглен във файловете:

1 2 3 4 5 6

16.03.2017 г. Четвъртък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2017 г. може да бъде изтеглен във файловете:

1 2 3 4 5 6 7

13.04.2017 г. Четвъртък

Мечесен отчет за касово изпълнение на бюджета на общината и СЕС към 31.03.2017 г.

02.05.2017 г. Вторник

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2017 г.

04.05.2017 г. Четвъртък

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 31.12.2016 г.

Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на община Сандански

Одитен доклад

16.05.2017 г. Вторник

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2017 г.

15.06.2017 г. Четвъртък

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 30.06.2017 г.

04.08.2017 г. Петък

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г.

11.08.2017 г. Петък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2017г.

18.09.2017 г. Понеделник

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2017 г.

13.10.2017 г. Петък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

02.11.2017 г. Четвъртък

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2017 г.

13.11.2017 г. Понеделник

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2017 г.

15.12.2017 г. Петък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2017

20.02.2017 г. /понеделник/

06.02.2017 г./понеделник/