сряда, 21.03.2018

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

09.02.2016 г. /вторник/
Бюджет на Община Сандански 2016 г., приет с Решение № 60/ 28.01.2016 г. на Общински съвет – Сандански

13.01.2016 г. /сряда/
Проекто бюджет на Община Сандански за 2016 г.

13.01.2016 г. Сряда

07.03. 2016 г. Понеделник

08.06.2016 г. Сряда

15.06.2016 г. Сряда

10.08.2016 г. Сряда

18.08.2016 г. Четвъртък

30.09.2016 г. Петък

07.11.2016 г. Понеделник

18.11.2016 г. Петък

22.12.2016 г. Четвъртък