Видяна 4 пъти
сряда, 03.06.2020
Започнаха разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

  На 29 май т.г. в Заседателната зала на община Сандански беше даден старт на на разяснителни кампании …

петък, 29.05.2020
Разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

В периода 1-ви до 10-ти юни 2020 г. в общините Сандански, Кресна и Струмяни ще се проведат разяснителни …

понеделник, 18.03.2019
САНДАНСКИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ – ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО СЕМЕЙСТВО НА ОБЩИНИТЕ С ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

   Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране …