сряда, 10.10.2018
Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, за размера на пазарната стойност на обезщетението за площи от имот за изграждане на обект: „Автомагистрала Струма, Лот 3.3

Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания …