четвъртък, 29.11.2018
Публичен търг за отдаване под наем на помещение / офис/, находящо се на III-ти етаж в бившата административна сграда на „Стройуниверсал“ ЕООД в гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ _____________________________________ З А П О В Е Д № ОБС-457 Гр. Сандански 27.11.2018г.   На основание …

четвъртък, 22.11.2018
Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

О Б Я В Л Е Н И Е Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. …