Съобщение на осн. чл. 128, ал. 2 от ЗУТ – ДВ бр. 84/12.10.2018 г. на ПУП ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии в м. Суракево, земл. на с. Хърсово и с. Виногради, община Сандански

Обявлението на съобщението в Държавен вестник може да бъде изтеглено ТУК.

петък, 12.10.2018
Протокол 12.10.2018год. комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № УТИ – 87/ 04.10.2016г. и Заповед № УТИ-107/27.08.2018г. на Кмета на Община Сандански, относно приемане оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи землище на гр. Сандански при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Протокол 12.10.2018год. комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед №  УТИ – 87/ 04.10.2016г. и Заповед № …

сряда, 10.10.2018
Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл .210 от ЗУТ , относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи от имоти при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Протокол от 28.09.2018 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, …