четвъртък, 29.11.2018
Публичен търг за отдаване под наем на помещение находящо се на II-ри етаж в бившата административна сграда на „Стройуниверсал“ ЕООД в гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ____________________________________________ З А П О В Е Д № ОБС-458  Гр. Сандански 27.11.2018г.   На основание …