четвъртък, 29.11.2018
Публичен търг за отдаване под наем на помещение / офис/, находящо се на III-ти етаж в бившата административна сграда на „Стройуниверсал“ ЕООД в гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ _____________________________________ З А П О В Е Д № ОБС-457 Гр. Сандански 27.11.2018г.   На основание …