сряда, 06.03.2019
Публични търгове за отдаване под наем на поземлени имоти, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ________________________________                                                                                           З А П О В Е Д №  ОБС-156  Гр. Сандански,  06.03.2019 г.   …