Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Хотово, общ. Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ______________________________________                                                                                             З А П О В Е Д № ОБС-400 Гр. Сандански,  18.10.2019 г. …

Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с. Любовка, общ. Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ______________________________________                                                                                                З А П О В Е Д № ОБС-394 Гр. Сандански,  18.10.2019г.   …

петък, 18.10.2019
Публични търгове за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Любовка, общ. Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ _______________________________________                                                                                                З А П О В Е Д № ОБС-393 Гр.Сандански,  18.10.2019 г.   …