понеделник, 15.10.2018
Съобщение на осн. чл. 128, ал. 2 от ЗУТ – ДВ бр. 84/12.10.2018 г. на ПУП ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии в м. Суракево, земл. на с. Хърсово и с. Виногради, община Сандански

Обявлението на съобщението в Държавен вестник може да бъде изтеглено ТУК.