понеделник, 30.01.2017
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК до заинтересована страна във връзка със Заповед № УТИ–121/22.12.2016г

ОБЩИНА САНДАНСКИ __________________________________________________________________ На основание чл. 61, ал.3 от АПК, уведомяваме Еднолично дружество с ограничена отговорност   „СИ 5 …