сряда, 30.09.2020
Съобщение изх. № 92-00-724 от 173009.2020 г. на основание чл.135, ал. 7 от ЗУТ за издадено разрешение на Кмета на община Сандански за изработване на ПУП – ПР за УПИ XV- 29 в кв. 11 по плана на село Ново Делчево, община Сандански

Съобщение с изх.№ 92-00-724 от 17.09.2020 г. може да бъде изтеглено ТУК.

Съобщение на Кмета на община Сандански на осн.чл.128,ал.3 ЗУТ във вр. чл.18а, ал.10 АПК до заинтересовани лица за изработен ПУП – ПЗ за имот 57176.10.12в м.“Сингировец“, землище на село Поленица, общ. Сандански

Съобщение с изх.№ 92-00-720 от 29.09.2020 г. на Кмета на община Сандански може да бъде изтеглено ТУК.