сряда, 22.07.2020
Съобщение на осн. чл.135, ал. 7 от ЗУТ за разрешено изработване на ПУП – ПРЗ – изменение на действащи планове на терени, отредени за „Училище“ на територията на общ. Сандански за с. Джигурово, гр. Мелник, с. Спатово, с. Левуново, с. Враня, с. Черешница и с. Голешово

Съобщение с изх. № 92-00-530/21.07.2020 г. може да изтеглите ТУК.