понеделник, 11.01.2021
Съобщение изх.№ 9200-24/ 11.01.2021 одина на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадено разрешение на Кмета на община Сандански за изработване на ПУП – ПР, за ПИ 65334.194.11 и ПИ 65334.300.4971 в м. „Смилово“ по плана на гр.Сандански

Съобщение с изх. № 9200-24/11.01.2021 г. може да бъде изтеглено ТУК.