четвъртък, 22.11.2018
Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

О Б Я В Л Е Н И Е Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. …

Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

О Б Я В Л Е Н И Е Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. …

Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

ОБЯВЛЕНИЕ Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление …

петък, 12.10.2018
Протокол 12.10.2018год. комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № УТИ – 87/ 04.10.2016г. и Заповед № УТИ-107/27.08.2018г. на Кмета на Община Сандански, относно приемане оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи землище на гр. Сандански при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Протокол 12.10.2018год. комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед №  УТИ – 87/ 04.10.2016г. и Заповед № …

сряда, 10.10.2018
Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл .210 от ЗУТ , относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи от имоти при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Протокол от 28.09.2018 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, …

Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, за размера на пазарната стойност на обезщетението за площи от имот за изграждане на обект: „Автомагистрала Струма, Лот 3.3

Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания …