четвъртък, 22.11.2018
Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

О Б Я В Л Е Н И Е Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. …

Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

О Б Я В Л Е Н И Е Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. …

Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

ОБЯВЛЕНИЕ Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление …