понеделник, 31.08.2020
Покана към лицензирани оценители.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси

Поканата към лицензирани оценители може да изтеглите ТУК