четвъртък, 26.09.2019
Обявление на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обява Заповед за прекратяване на административно производство по чл. 37в от ЗСПЗЗ Заповед за прекратяване на административно производство …

Предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти частна собственост за изграждане на обект публична общинска собственост: Крайречна алея, благоустрояване и озеленяване в местността „Манастирчето“, землището на гр.Сандански, предвидена по влязъл в сила Подробен устройствен план

Уведомителното писмо може да бъде изтеглено ТУК