понеделник, 06.02.2017
Удължава се срокът за получаване на оферти за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект „Спортен комплекс Левуново“

ОБЩИНА САНДАНСКИ ________________________________________ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Сандански обявява, че удължава …
Синя зона