събота, 17.09.2016
Извлечение от Протокол № 3/17.09.2016 г. за резултатите от защита на концепцията за стратегическо управление за длъжността „Секретар на община Сандански“

Протоколът е сканиран и може да бъде изтеглен по-долу: Резултати от защитата на концепцията за Секретар на община …