сряда, 03.06.2020
Заповед № ОБС – 133, гр.Сандански от 03.06.2020 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Терен № 17 – публична общинска собственост за всички дейности, съгласно приложената схема на територията на община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ З А П О В Е Д № ОБС – 133 Гр. Сандански, 03.06.2020 г. …

Заповед № ОБС – 131, гр.Сандански от 03.06.2020 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Терен № 55 – публична общинска собственост за пакетирани хранителни стоки, съгласно приложената схема на територията на община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д  № ОБС – 131  Гр.Сандански, 03.06.2020 г.   …

Заповед № ОБС – 132, Гр.Сандански, 03.06.2020 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Терен № 91 – публична общинска собственост за кафе и закуски, съгласно приложената схема на територията на Община Сандански

  ОБЩШНА САНДАНСКИ З А П О В Е Д № ОБС – 132 Гр.Сандански, 03.06.2020 г.  На …