Съобщение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост „Водоем в село Хотово“

ОБЩИНА САНДАНСКИ ______________________________ Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост …
Синя зона