МАЩАБНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС И БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС“ СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАД САНДАНСКИ

  Областният управител, Бисер Михайлов даде старт на информационната кампания в област Благоевград, посветена на Българското председателство на …

понеделник, 09.10.2017
ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА В НОВОРАЗКРИВАЩИЯ СЕ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Община Сандански, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.005-0085-С01, „Активно включване в община Сандански“, финансиран по Оперативна …
Синя зона