В ОБЩИНА САНДАНСКИ БЕ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМИ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ В ОБЩИНА БЕРОВО И ОБЩИНА САНДАНСКИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ“

На 15 юни в Заседателната зала на община Сандански като част от дейностите по проект CB006.1.21.207 ,, Изграждане …
Синя зона