четвъртък, 19.07.2012
Програма за устойчиво развитие на туризма

Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Сандански цели да посрещне нуждата от стратегическо конкретизиране на проблемите в различните сфери на туризма, както и начините за справянето с тях.