събота, 14.12.2013
В съботния работен ден община Сандански направи две презентации по проекти на Оперативна програма „Административен капацитет”

Около 30 служители от Общинска администрация Сандански с интерес проследиха двете презентации по проектите „Повишаване ефективността на управление …