петък, 30.11.2012
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Сандански

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Сандански предприема информационна кампания за превенция по повод: 1- декември, Световен ден за борба със СПИН
Синя зона