петък, 27.03.2020
Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ съвместно с община Сандански изпълнява проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати “

Договор  № BG05SFOP001-2.009-0119-C01/04.01.2019 г. Срок на изпълнение: 04.01.2019 – 03.01.2021 г. Бюджет:  89 376,48 лева Водещ партньор: Сдружение …

Община Сандански предоставя препарати за дезинфекция за всички блокове, кооперации и многофамилни къщи

Община Сандански осигурява необходимото количество препарати, за да обезпечи дезинфекцията на многофамилните жилищни сгради, като  предоставя сертифицирани дезинфекционни …