сряда, 29.07.2020
Община Сандански спечели проект за Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за помещенията на „Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Сандански”

Целта на одобрения проект е да бъдат осигурени по-добра жизнена среда и технически средства за децата и младежите …