Съобщение за провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за разпределение на местата в СИК в Арест – Сандански, МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочен за 26.05.2019 …