вторник, 11.08.2015

 

Информационен ден във връзка с изпълнението на проект DICSE „Цифрови” градове за интелигентна Европа” осъществяван с финансовата подкрепа на програма Европа за гражданите 2014 – 2020, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: Мярка 2.2 „Мрежи от градове” се състоя в залата на Общински съвет Сандански с представители на Община Сандански, Сдружение „Юни Партнерс”, които представиха основните цели на проекта, неправителствени организации и заинтересовани лица. Всички бяха запознати с възможността чрез проекта да се открият нови комуникационни канали между местната власт и гражданите като се улесни чрез видовете електронни услуги както достъпът на жителите до административните услуги в общината, така и самите жители да от потребители да се превърнат в активни участници в съвременните политики във всяка община.

Всички участници попълниха анонимни анкетни карти, които ще бъдат обобщени, и които ще бъдат използвани за целите на проекта, в който си партнират България, Италия, Полша, Португалия и Испания.

DSC_0488 DSC_0487 DSC_0484 dicse