петък, 18.09.2015

Представители на Италия, Полша, Португалия, Испания и България обсъдиха по време на втората Европейска конференция по проект „Цифрови градове за интелигентна Европа” дигиталното разделение и дигиталната грамотност на гражданите като общоевропейски феномен. Тридневната конференция, която бе открита от заместник кмета на община Сандански Мария Чинкова даде възможност да бъдат представени местните, регионални и национални специфики на партньорите, както и добри практики и примери за успешно разрешаване на проблемите. Експертите от 5 европейски общини, представители на неправителствения сектор, както и представители и граждани от община Сандански взеха участие в редица семинари, работни ателиета и кръгли маси, в следствие на които бяха обсъдени мерки за съвместна работа за подобряване условията за гражданско участие посредством дигитални услуги.

Изключително впечатление направиха младежите от Сандански, които бяха поканени от Сдружение „Юни партнерс” Благоевград като НПО и партньори по проекта, които със своите познания по английски език и задълбочено мнение по проблемите, свързани с разширяване на мрежата на дигитализация на градовете безпогрешно представиха свои идеи за тяхното решаване и в края на форума получиха специални поздравления от всички чуждестранни представители, които споделиха, че са изключително приятно изненадани от високото ниво на образование в България.

 

DSC_0241

DSC_0250DSC_0291