петък, 19.08.2016

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
Синя зона