вторник, 29.03.2016
Обща администрация
DSC_6842 Главен юрисконсулт на
Община Сандански

Илка Димитрова Поповчева
Тел: 0746/ 89072
i.popovcheva@sandanskibg.com
Работно време с граждани:
– понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.
DSC_7375 Главен счетоводител
Катя  Христова
Тел: 0746/ 89059
k.hristova@sandanskibg.com
Работно време с граждани:
– понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Дирекция „Административно, правно и инф. обслужване и ЧР” Директор на Дирекция

Тел: 0746/ 89070

Вергиния Йорданова Дирекция „Финанси,бюджет и счетоводство
Директор на Дирекция
Вергиния Йорданова
Тел: 0746/ 89059
ivanova_f@abv.bg
Работно време с граждани:
понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.
2DSC_3327 Отдел „Гражданско състояние и регистрация”
Началник отдел
Антония Сливкова
Тел: 0746/89091
a.slivkova@sandanskibg.com
Работно време с граждани:
понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.
DSC_3238 Отдел „Общинска собственост”
Началник отдел

Ивайло Пензов
Тел: 0746/ 89079
iv.penzov@sandanskibg.com
Работно време с граждани:
понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда : от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Специализирана администрация
Арх. Красимир Петков  Главен архитект на община Сандански
Арх. Красимир Петков
Тел: 0746/89062
k.petkov@sandanskibg.com
Приемни дни:
– понеделник от 10:00 ч. до 12:00 ч
– сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.
Предварително записване на тел:
0746/ 89078
Дирекция „Стопанска и инвестиционна политика. Проекти и програми”

Директор на Дирекция

Тел: 0746/89057

Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

Директор на Дирекция

Тел: 0746/ 89013

Валери Горчов Дирекция „ Устройство на територията и инфраструктура”
Директор на Дирекция
инж. Валери Горчов
Тел: 0746 89007
v.gorchov@sandanskibg.com
Работно време с граждани:
понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Катя Фикинчева Отдел „Местни данъци и такси”
Началник отдел
Катя Фикинчева
Тел: 0746/ 89061
katiaf@sandanskibg.com
Работно време с граждани:
понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч.
– сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Вътрешен одит
DSC_6846  Ръководител Звено
„Вътрешен одит”

Снежана Димитрова
Тел: 0882 011016
Ст. вътрешен одитор
Тел: 0746/ 89103