вторник, 29.03.2016
Обща администрация
DSC_6842 Главен юрисконсулт на
Община Сандански

Илка Димитрова Поповчева
Тел: 0746/ 89072
i.popovcheva@sandanskibg.com

Работно време с граждани: понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

DSC_7375 Главен счетоводител

Катя  Христова

Тел: 0746/ 89059

k.hristova@sandanskibg.com

Работно време с граждани:

понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Дирекция „Административно, правно и инф. обслужване и ЧР” Директор на Дирекция

Тел: 0746/ 89070

Работно време с граждани: понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Вергиния Йорданова Дирекция „Финанси,бюджет и счетоводство
Директор на Дирекция
Вергиния Йорданова
Тел: 0746/ 89059
ivanova_f@abv.bg

Работно време с граждани: понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

2DSC_3327 Отдел „Гражданско състояние и регистрация”

Началник отдел

Антония Сливкова

Тел: 0746/89091

a.slivkova@sandanskibg.com

Работно време с граждани: понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда

от 13:30 ч. до 17:00 ч.

DSC_3238 Отдел „Общинска собственост”
Началник отдел

Ивайло Пензов
Тел: 0746/ 89079iv.penzov@sandanskibg.com
Работно време с граждани: понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда : от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Специализирана администрация
Арх. Красимир Петков  Главен архитект на община Сандански

Арх. Красимир Петков

Тел: 0746/89062
k.petkov@sandanskibg.com

Приемни дни:

понеделник от 10:00 ч. до 12:00 ч

сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Предварително записване на тел: 0746/ 89078

Дирекция „Стопанска и инвестиционна политика. Проекти и програми”

Директор на Дирекция

Тел: 0746/89057

Работно време с граждани:

понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

Директор на Дирекция
Катина Додушева
Тел: 0746/ 89013
k.dodusheva@sandanskibg.com

Работно време с граждани:

понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Валери Горчов Дирекция „ Устройство на територията и инфраструктура”Директор на Дирекция
инж. Валери ГорчовТел: 0746 89007

v.gorchov@sandanskibg.com

Работно време с граждани: понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Катя Фикинчева Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел
Катя Фикинчева
Тел: 0746/ 89061
katiaf@sandanskibg.com

Работно време с граждани:

понеделник от 08:30 ч. до 12:00 ч. и

сряда от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Вътрешен одит
DSC_6846  Ръководител Звено
„Вътрешен одит”

Снежана Димитрова
Тел: 0882 011016
Ст. вътрешен одит
Тел: 0746/ 89103