понеделник, 28.03.2016
Населено място Кметове на кметства Телефон
Плоски Кирил Райчев Катарджиев 0882050178
Вълково Антон Славчев Ханджийски 0882011064
Струма Величка Иванова Каталска 0882011019
Лебница Ваня Христова Бисеринска 0882011068
Левуново Методи Георгиев Фетвов 0882050184
Поленица Гаврил Иванов Цветанов 0882011015
Джигурово Александър Велинов Мицев 0882011069
Лешница Светослав Александров Джоров 0882011070
Дамяница Атанас Александров Ангелов 0888423812
Ново Делчево Валентин Димитров Апостолов 0882011115
Склаве Павел Димитров Пъхнев 0882011113
Катунци Красимир Кирилов Кисов 0879847449
Петрово Иван Насков Атанасов 0882011116
Кметски наместници 
Хотово ВрИД Стоян Николов Котов 0882011049
Хърсово ВрИД Стойка Александрова Цанева 0882011063
Враня ВрИД Крум Георгиев Смуков 0882011098
Калиманци ВрИД Стоян Светозаров Пъхлев 0882011097
Ласкарево ВрИД Георги Борисов Миталов 0882050105
Лиляново ВрИД Пандо Аспарухов Любенов 0888534133
Мелник ВрИД Наско Стоянов Петев 0882011048
Пирин ВрИД Георги Атанасов Влахов 0882050107
Спатово ВрИД Миглена Иванова Държанлиева 0882050137
Яново ВрИД Мими Венкова Коричкова 0882011014
Ново Ходжово Величка Борисова Шумантова 0887401670
Дебрене Никола Крумов Николов 0882011046
Виногради Румяна Йорданова Ноцкова 0879276555
0896762286
Любовище Борислав Методиев Арнаудов  0879425428
Рожен Сашо Димитров Филипов 0887206646
Кърланово Иван Димов Захов 0898640119
Зорница Георги Борисов Пецев 0882011052
Ладарево Николай Василев Трендафилов 0882011053
Любовка Костадин Благоев Стоянов 0898996110
Голешово Иван Николов Бакъров 0878838684
Г. Спанчово и Храсна Мария Руменова Гелишева 0886168449
Г. Сушица Яне Иванов Щърбев 0899646059
Лозеница Ангел Николов Стоянов 0882011059
Черешница
Кръстилци Илия Методиев Патронски  0885764107