събота, 09.04.2016

Ул. „Надежда” 15

Спортно училище гр. Сандански се открива на 1 септември 2011 г. със заповед на МОМН в сградата на бившето СООУ „Пейо Крачолов Яворов“. То започва своята дейност с три паралелки – V, VI и VII кл. Приетите ученици са над 50 и се обучават в пет вида спорт:футбол, борба, джудо, карате и плуване.
Учителите и треньорите са доказали се в своите области специалисти, които работят с ентусиазъм и амбиция да създават отлични ученици и спортисти. Доказателство за това са постиженията на възпитаниците им. За краткия период на своето съществуване училището има вече своите златни, сребърни и бронзови медалисти.

Уебсайт: www.sport-u-sandanski.com
Директор – 0893 37 14 47
Канцелария – 0746/9 04 66

Концепция Теория на свободното образование у Толстой.Свобода и живот.Възпитание и образование.Цели на образованието .Вътрешното противоречие между замисъла и резултата в теорията на Толстой  – изготвил д-р Христо Йорданов /учител по дисциплините от философския цикъл/