Съобщение за паркиране „синя зона“ на 26, 27, 29 април и 1 и 6 май

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-42-43/23.04.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК