Съобщение за безплатно паркиране „Синя зона“ на 24, 25, 26 декември 2018 г. и 1 януари 2019 г.

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-195/19.12.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.