Съобщение за безплатно паркиране „Синя зона“ на 22 и 24 септември, 2018 г.

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-163/ 20.09.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.