Съобщение за безплатно паркиране на „Синя зона“ 6 септември 2019 г.

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-117/02.09.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.