Съобщение за безплатно паркиране на „Синя зона“ на 15.08.2019 г.

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-108/13.08.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.