Съобщение за безплатно паркиране на „Синя зона“ на 22.09.2019 г.

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-125/18.09.2019 г.  може да бъде изтеглено ТУК.