Съобщение за безплатно паркиране на 24 и 25 май 2019 г.

Съобщение на Заповед АПИОЧР-54/17.05.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.