Съобщение за безплатно паркиране на „синя зона“- 24, 25 и 26 декември 2019 г.

Съобщение на Заповед АПИОЧР – 179/20.12.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.