сряда, 18.05.2016

 

№ по ред:

 

№ и дата на договора за БФП/ на проектното предложение Оперативна програма Предмет/обхват на договора за БФП/ на проектното предложение Етап на проекта
1 2 3 4 5
1. 555695-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-NT Програма „Европа за гражданите 2014-2020 год.” „Военни места/ мирни граждани” – проект с 6 държави от ЕС в памет на загиналите от войните. В момента се изпълнява.
2. 555625-CITIZ-1-2014-1IT-ITIZ-NT Програма „Европа за гражданите 2014-2020 год.” „Цифрови градове за интелигента Европа” – Сътрудничеството между общините от мрежата и обмен на добри практики между различни страни и култури за да се създаде модел на „Интелигентен град“ и да се осигури развитието на цифровите технологии в съответствие с търсенето, което идва от граждани. Проектът „DISCE“ включва пет общини и пет организации с не стопанска цел на гражданското общество, на пет страни. В момента се изпълнява.