вторник, 07.04.2015

           

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

                  ––––––––––––––––––-                  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сандански, на основание  чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията обявява предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сандански в едно с Екологична част и Доклад за оценка на съвместимост, изготвени по реда на екологичното законодателство.

Материалите са публикувани на интернет страницата на Община Сандански(sandanskibg.com).

Общeственото обсъждане на плана и екологичната част към него ще се проведе на 11.05.2015 година от 17.00 часа, Зала на съветника, сградата на Община Сандански, бул.”Свобода” № 14.

 

 

Андон Тотев

Кмет на Община Сандански